Jesteś tutaj: Aktualności

[Reklama FLASH]
drukuj

4. Międzynarodowa konferencja poświęcona cyfryzacji kina

4.  International Conference devoted to Digital Cinema


24-25 kwietnia 2014 / 24-25 April 2014, Kraków, Poland

Miejsce: KIJÓW.CENTRUM, Al. Krasińskiego 34, Kraków
  You can’t miss it, book your time

 Nie przegap, zarezerwuj czas
- co to jest kino cyfrowej / Digital Cinema, what does it mean?
- obraz i Dźwięk  - standard w kinie cyfrowym / Picture and sound – the standard in digital cinema
- rozrywka, edukacja, kultura w 3D / Entertainment, Education, Culture in 3D
- strategie rozwoju dla kin lokalnych /Development strategies for local cinemas
- pozyskiwanie funduszy na kina 3D / Fundraising for 3D cinemas
- kino i satelita- nowe możliwości współpracy  / cinema and sattelite, new possibilities of partnership
- kino jako dochodowa instytucja / cinema as a profitable instytution
- kino – miejsce integracji lokalnych społeczności / cinema  - a place of integration of local Idea organizacji KONFERENCJI  jako nowa formuła spotkania branżowego narodziła się ze statutowej misji Fundacji Rozwoju Kina, a jednocześnie z zaangażowania Apollo Film we wspieraniu rozwoju kin tradycyjnych . Wysoka frekwencja na poprzednich  konferencjach i bardzo szerokie zainteresowanie poruszaną tematyką wśród przedstawicieli branży kinowej utwierdziły organizatorów przedsięwzięcia w planach, aby ustanowić KONFERENCJĘ  imprezą cykliczną.
The idea to organise THE CONFERENCE like a new formula of industry conference was born out of the statutory mission of the Cinema Development Foundation, and also of the involvement of Apollo Film in supporting the development of traditional cinemas . The high attendance on previous conferences and extreme interest in the topics discussed between the representatives of the cinema business confirmed the organisers in their plans to make THE CONFERENCE  a cyclical event.
Apollo Film Zasadniczym kierunkiem działań Spółki jest upowszechnianie kultury filmowej. Spółka jest właścicielem kin w trzech województwach kraju. W wybranych obiektach spółka prowadzi własną działalność kinową (KIJÓW.CENTRUM  w Krakowie), inne zostały wydzierżawione operatorom zewnętrznym lub przekazane do prowadzenie przez Fundacje.

Działalność Spółki jak i Grupy na rynku kinowym to nie tylko projekcje filmów, lecz również organizacja znaczących wydarzeń artystycznych, takich jak: festiwale filmowe i spotkania branżowe (Krakowski Festiwal Filmowy, Festiwal Filmów Dziecięcych GALICJA, Art-House Film Festiwal, Eurocinema Forum), uroczyste premiery, koncerty, satelitarna transmisja przedstawień operowych, liczne przeglądy filmowe i imprezy muzyczne.

Nowością w kinach Apollo Film jest Kinowy System Cyfrowy. Najnowszej generacji projektor kinowy, który nie tylko pozwala na wyświetlanie filmów w najwyższej cyfrowej jakości, ale dzięki któremu na tradycyjnych salach kinowych można obejrzeć filmy w formacie 3D (trójwymiarowym) oraz bezpośrednie transmisje wydarzeń artystycznych i sportowych z całego świata.Apollo Film public limited company created in March 2004 as a result of commercialization of the national Film Institution. The main activity of the Company is focused on organizing different events, Festivals, real estate management and others.  Apollo Film is a company with rich traditions and experience in the cinema market. Our company has a wide range of activities, such as organizing events and festivals, film co-productions as well as cinemas management. 


Fundacja Rozwoju Kina to organizacja pozarządowa, która aktywnie działa w obszarze kultury i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów. Fundacja powstała w styczniu 2006 r. i od tego momentu zrealizowała szereg ambitnych i innowacyjnych projektów. Do najważniejszych z nich należą

• Małopolska Sieć Kin Cyfrowych
• Multimedi@lna Szkoła
• Nie wszystkie prawa zastrzeżone
• Międzynarodowy Festiwal Filmów Dziecięcych 
• Kultura naszym biznesem
• Mój zawód - moja przyszłość The Cinema Development Foundation is a NGO actively involved in operations in the field of culture and education, with the particular emphasis on the new media. The foundation was established in January 2006 and since then it has realised a number of ambitious and innovative projects. The most important of them include: 
• Małopolska D-Cinemas Network [Małopolska Sieć Kin Cyfrowych]
• Multimedi@ School [Multimedi@lna Szkoła]
• Not All Rights Reserved [Nie wszystkie prawa zastrzeżone]
• GALICJA International Children’s Film Festival [Międzynarodowy Festiwal Filmów Dziecięcych GALICJA]
• “Our business is culture” [„Kultura naszym biznesem”] – development of culture in Małopolska and strengthening of co-operation between scientific units and organisations operating within the creative industry field
• My profession – my future [Mój zawód - moja przyszłość] 

KIJÓW.CENTRUM
KINO MIKRO
[FLASH]