Jesteś tutaj: Aktualności

[Reklama FLASH]
2014-05-13 [15:44:31]

Odpowiedź na wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ


Do spółki Apollo Film Sp. z o. o. wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – treść wniosku oraz odpowiedzi na niego dostępna jest poniżej.


W następstwie ww. wniosku Spółka Apollo Film Sp. z o.o. dokonała zmiany w treści SIWZ – poprawna treść SIWZ oraz załączniki dostępne są poniżej. Jednocześnie spółka postanowiła przedłużyć termin składania ofert. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w siedzibie spółki Apollo Film Sp. z o.o.,

ul. Pychowicka 7, 30-364 Kraków do dnia 27 maja 2014 r. do godz. 09:00.


Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami:

Rafał Łubian tel.  607 107 305, adres email: r.lubian@kijowcentrum.pl

oraz

Monika Pindziak - Dutkiewicz, tel. 605 105 391, adres e-mail: m.pindziak@apollofilm.pl

 

 


Załączniki
KIJÓW.CENTRUM
KINO MIKRO
[FLASH]