Jesteś tutaj: Aktualności

[Reklama FLASH]
drukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W STALOWEJ WOLI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

 

                                              

       Spółka Apollo Film Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy ul. Staszica 14 (Kino „Ballada”)

 

1.     Na nieruchomość składają się:

·       prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr 2233/14 o łącznej powierzchni 0,0849 ha  dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli  prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00032408/3

·       prawo własności budynku Kina „Ballada” o powierzchni ok. 1151 m²

·       prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr 2227  w wysokości 1/14 części nieruchomości

·       prawo własności do lokalu użytkowego o powierzchni ok. 135 m²

2.     Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i innych obciążeń majątkowych.

3.     Oferty prosimy składać na adres: Apollo Film Sp. z o.o. 30 – 364 Kraków, ul. Pychowicka 7

4.     Oferta winna zawierać:

·       nazwę (imię i nazwisko) i siedzibę oferenta,

·       wskazanie przedmiotu oferty,

·       proponowaną cenę,

·       oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,

·       inne propozycje oferenta dotyczące warunków zakupu.

 

. Niniejsze zaproszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 k.c.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w celu umówienia się na oglądanie nieruchomości prosimy o kontakt z Działem Administracji i Nieruchomości spółki Apollo Film Sp. z o.o. w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00. pod numerem tel. 12 267 – 13 – 55 wew. 31 lub 49 oraz  drogą mailową t.wazio@apollofilm.pl

 

Zarząd Apollo Film Sp. z o.o.

KIJÓW.CENTRUM
KINO MIKRO
[FLASH]