Jesteś tutaj: Aktualności

[Reklama FLASH]
drukuj
2014-03-31 [03:21:08]

Przetarg na „Kinowy sprzęt cyfrowy zgodny ze standardami DCI"

Spółka Apollo Film z siedzibą w  Krakowie ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na „Kinowy sprzęt cyfrowy zgodny ze standardami DCI wraz z dostawą, instalacją, z oprogramowaniem i zestrojeniem sprzętu, udzieleniem licencji niewyłącznej na oprogramowanie

na następujących polach eksploatacji:

  •     nieograniczonego w czasie użytkowania przez Licencjobiorcę oprogramowania zgodnie z jego funkcją, przeznaczeniem i warunkami Umowy;
  •     nieograniczonego w czasie samodzielnego serwisowania oprogramowania;
  •     nieograniczonej w czasie możliwości samodzielnej zmiany parametrów wyświetlania filmów – przy uwzględnieniu parametrów udostępnianych przez oprogramowanie;

podłączenie projektora do procesora dźwięku oraz instruktażem obsługi urządzenia dla Sali Studio - Kina Kijów.Centrum w Krakowie, al. Krasińskiego 34, Kraków.”

 

Ofertę sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w siedzibie spółki Apollo Film Sp. z o.o., ul. Pychowicka 7, 30-364 Kraków do dnia 23 maja 2014 r. do godz. 11:00. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajduje się w siedzibie spółki Apollo Film do 23 maja do godziny 11:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - Apollo Film Sp. z o.o., ul. Pychowicka 7, 30 - 364 Kraków.

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami:

Rafał Łubian tel.  607 107 305, adres email: r.lubian@kijowcentrum.pl

oraz

Monika Pindziak - Dutkiewicz, tel. 605 105 391, adres e-mail: m.pindziak@apollofilm.pl

 

Więcej informacji o przetargu znajdziesz tutaj

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 


KIJÓW.CENTRUM
KINO MIKRO
[FLASH]