Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków  dn. 27.04.2022r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej PZP, Zamawiający – Spółka Apollo Film w Krakowie  – informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia Pn. „Zakup projektora cyfrowego do Sali  Studio w kinie Kijów w Krakowie „, oznaczenie sprawy: 2022/859/DAiA, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę Kino Digital Sp. z o.o., która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów i otrzymała 80 pkt. Wykaz wykonawców nie podlegających wykluczeniu i których oferty nie zostały odrzucone:

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres  siedziby Wykonawcy Punktacja – kryterium  ceny Punktacja innowacyjność Punktacja -okres gwarancji Punktacja łączna
1 Kino Digital Sp. z o.o. Ul. Wólczyńska 133/327

01-919 Warszawa

60 20 0 80
2 Cine Project Polska Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 45A, 60-316 Poznań 57,62 20 0 77,62

 

Podpis Komisji Przetargowej

  1. Renata Pawlusińska – przewodniczący Komisji……………………………………
  2. Marzena Michna – członek Komisji ……………………………………………….
  3. Rafał Łubian – członek Komisji…………………………………………………….

 

 

Załączniki:

Partnerzy

Kontrast

A A A

Wielkość tekstu

A A A